BERO ELLER OPSIGELSE

I Wellcome fitness & spa, har du mulighed for, uden gebyr, at sætte dit medlemskab i bero i minimum 14 dage og maksimum 365 dage.


Autopay og Års medlemskaber kan sættes i bero. Medlemskaber af 6 måneders varighed eller mindre samt Fitness Basis & Club Basis medlemskaber er ikke omfattet af bero muligheden. Efter en bero periode, skal medlemskabet være aktivit i minimum 14 dage, før en ny bero periode kan påbegyndes.


En ny bero periode kan iværksættes via online booking funktionen her på hjemmesiden. Forlængelse af en igangværende beroperiode kan kun gøres ved at at sende skriftlig besked til Produktchef Kim Strand på kim@well-come.dk

Proceduren ved berosætning er således, at du vil blive opkrævet 2 mdr. forud.
Det fungerer på den måde, at bookingsystemet ser 2 måneder tilbage. Dvs. når du skal betale for februar, kigger bookingsystemet på om dit medlemskab har været i bero i december og regner evt. beroperiode fra. Når du skal betale for marts, kigger bookingsystemet tilbage på januar, osv. Du vil kunne se hvorledes udregningen ser ud, ved at bruge "online booking" funktionen på hjemmesiden. Når du sætter dit medlemskab i bero skal du hverken afvise eller annullere betalinger i denne periode.  Læs venligst bero betingelserne grundigt inden du bekræfter din beroperiode. Vær venligst opmærksom på, at du noterer dig din start og slutdato på din beroperiode, således den ikke ophører uden at du husker det. Der gives ikke penge retur, hvis du glemmer at din beroperiode er udløbet og dit medlemskab er startet automatisk op igen. 

Hvis du har både et spa- og fitness medlemskab kan du ikke blot placere den ene del i bero. Det vil være det samlede medlemskab du sætter i bero. Hvis du ikke ønsker at benytte spa'en om sommeren, skal du opsige dit spa & fitness medlemskab, og tegne et nyt fitness medlemskab herefter.

Bero perioder er ikke mulige i den sidste måned af et medlemskabs løbetid. Hvis dit medlemskab er i bero, i måneden forud for den sidste måned af dit medlemskab, vil du få en kreditnota på din konto hos os. Denne vil blive kalkuleret 2 måneder efter dit medlemskab er ophørt. For at sikre at vi kan refundere et tilgodehavende til dig, følg da venligst proceduren som anført i online booking funktionen, hvor du skal fremsende dine bankinfo til vores Receptionschef (Susanne Toft - toft@well-come.dk).

Opsigelse af medlemskab.
Første mulige opsigelse af medlemskab, er 2 måneder efter startdato. Autopay medlemskaber kan kun opsiges via online booking funktionen her på hjemmesiden. Opsiges et medlemskab før den 10. i en måned, vil medlemskabet ophøre med udgangen af den pågældende måned. Opsigelser afgivet efter den 10. i en måned, vil ophøre med udgangen af den efterfølgende måned.

Har du et 12 måneders (års) medlemskab, er der 3 måneders binding. Såfremt du ønsker at opsige medlemskabet efter 3 måneder, vil du forholdsmæssigt få refunderet den resterende periode af medlemskabet. For at sikre at vi kan refundere et tilgodehavende til dig, følg da venligst proceduren som anført i online booking funktionen, hvor du skal fremsende dine bankinfo til vores Produktchef, Kim Strand på kim@well-come.dk