top of page

BERO ELLER OPSIGELSE

I Wellcome fitness & spa, har du mulighed for, uden gebyr, at sætte dit medlemskab i bero i 4 x 14 dage pr. kalenderår
Autopay og Års medlemskaber kan sættes i bero.
Medlemskaber af 6 måneders varighed eller mindre samt Fitness Basic & Club Basic medlemskaber,
er ikke omfattet af bero muligheden. 
En ny bero periode kan iværksættes via online booking funktionen her på hjemmesiden. Beroperioder skal indtastes senest den 15. i måneden, for at kunne træde i kraft i den efterfølgende måned.

 

Bero-sætning foregår via online booking, og skal finde sted senest den 15. i måneden, for at kunne træde i kraft i den efterfølgende måned. Har du et Autopay medlemskab, vil dine bero-perioder blive fratrukket det månedlige kontingent for de måneder perioderne ligger i. Har du et kontant medlemskab vil dit medlemskabs udløbsdato blive forlænget med antal dage svarende til dine bero-perioder.


Et medlemskab kan ikke bero-sættes op til en udmeldelse. En måneds opsigelse ligestilles med en aktiv måned inden udmeldelse. 2 sideløbende medlemskaber kan ikke opdeles og bero-sættes uafhængige af hinanden.

Når du sætter dit medlemskab i bero skal du hverken afvise eller annullerer betalinger i denne periode. 

Læs venligst bero betingelserne grundigt inden du bekræfter din beroperiode. Vær venligst opmærksom på, at du noterer dig din start og slutdato på din beroperiode, således den ikke ophører uden at du husker det. Der gives ikke penge retur, hvis du glemmer at din beroperiode er udløbet og dit medlemskab er startet automatisk op igen. 

Hvis du har både et spa- og fitness medlemskab kan du ikke blot placere den ene del i bero. Det vil være det samlede medlemskab du sætter i bero. Hvis du ikke ønsker at benytte spa'en om sommeren, skal du opsige dit spa & fitness medlemskab, og tegne et nyt fitness medlemskab herefter.

Bero perioder er ikke mulige i den sidste måned af et medlemskabs løbetid. Hvis dit medlemskab er i bero, i måneden forud for den sidste måned af dit medlemskab, vil du få en kreditnota på din konto hos os. indenfor 2 måneder efter dit medlemskab er ophørt. For at sikre at vi kan refundere et tilgodehavende til dig, følg da venligst proceduren som anført i online booking funktionen, hvor du skal fremsende dine bankinfo til Jacob Hildebrandt på jh@well-come.dk Opsigelse af medlemskab.
Første mulige opsigelse af medlemskab, er 2 måneder efter startdato. Autopay medlemskaber kan kun opsiges via online booking funktionen her på hjemmesiden. Opsiges et medlemskab før den 10. i en måned, vil medlemskabet ophøre med udgangen af den pågældende måned. Opsigelser afgivet efter den 10. i en måned, vil ophøre med udgangen af den efterfølgende måned.

Har du et 12 måneders (års) medlemskab, er der 3 måneders binding. Såfremt du ønsker at opsige medlemskabet efter 3 måneder, vil du forholdsmæssigt få refunderet den resterende periode af medlemskabet. For at sikre at vi kan refundere et tilgodehavende til dig, følg da venligst proceduren som anført i online booking funktionen, hvor du skal fremsende dine bankinfo til vores Manager, Amalie Fries på amalie@well-come.dk

bottom of page