top of page

WELLCOME HEAT

IMG_4628.jpg

HOT CORE

Vi arbejder med vores egen kropsvægt som, gennem en række varierende og intense øvelser vil generere en intens workout med focus på mave, sider og ryg. Der kan også inkluderes øvelser for ben og arme i denne workout, som er af enten 30, 45 eller 60 minutters varighed, afhængig af timetype.

---

We will be using our own bodyweight and various mobility movements to generate an intense core workout, focusing mainly on abs, sides and back.

En kombination af 45 minutters Yin og 30 minutters Nidra-yoga. Yin yoga er en langsom, meditativ og helende stil af yoga, der fokuserer på at slappe af og strække bindevævet, sener, fascia og ledbånd med det formål at øge cirkulationen i ledene primært omkring hofterne og rygsøjlen samt forbedre fleksibiliteten. Stillingerne eller asanas holdes i længere perioder - fem minutter eller mere per stilling. Yin Yoga hjælper os med at "give slip" og acceptere hvert øjeblik præcis som det er. Yin Yoga er også meget gavnlig for personer, der primært dyrker Yang-træning som fitness, crossfit, løb eller anden meget fysisk dynamisk træning, og som ville have gavn af mere mobilitet og fleksibilitet. Yin Yoga er for alle, men lad venligst læreren vide, hvis du har nogen skader.

Yoga Nidra, også kendt som "Yoga-søvn", skaber let en meget dyb og behagelig tilstand af afslapning kombineret med en tilstand af dyb bevidsthed. Kombinationen af disse to sindstilstande medfører en udvidelse af bevidstheden og til tider også nogle ud-af-kroppen-oplevelser. Praksissen af denne teknik medfører let fjernelse af stress, uro og negative tilstande. Den hjælper med at regenerere og komme sig efter udmattelse og medfører endda nogle helende virkninger. Den skaber en tilstand af kontakt med os selv, optimisme og åbning af hjertet. Husk at medbringe din egen yogamåtte og håndklæde

---

A combination of 45 mins. of Yin and 30 min.s of Nidra yoga. Yin yoga is a slow-paced, meditative healing style of yoga that focuses on relaxing and stretching the connecting tissues, tendons, fascia, and ligaments—with the aim of increasing circulation in the joints primarily around the hips and the spine and improving flexibility. The poses, or asanas are held for longer periods of time—five minutes or more per pose. Yin Yoga helps us to ”let go” and accept every moment exactly as it is. 

Yin Yoga is also very beneficial for people who mostly do Yang training like fitness, crossfit, running or any other very physical dynamic training, and who would benefit from more mobility and flexibility. Yin Yoga is for everybody, but please let the teacher know if you have any injuries. 

Yoga Nidra, also known as "Yoga sleep" easily creates a very profound and pleasant state of relaxation coupled with a state of deep awareness. The combination of these 2 states of mind, brings about an expansion of the consciousness, and at times also some out-of-body experiences.

The practice of this technique easily brings about removal of stress, agitation and negative states. It helps to regenerate and recover from exhaustion, and even brings about some healing effects. It creates a state of being in touch with our selves, optimism and opening of the heart.

Remember to bring your own yoga mat and towel.

HOT YIN YOGA & NIDRA

HOT STRETCH & MEDITATION

Denne klasse er skabt til at bringe dit krop og sind helt i ro. Med afsæt i hollistisk kropsterapi starter vi med blide yoga øvelser der hjælper med at afspænde din krop og skabe balance i nervesystemet. Herfra vil du blive guidet igennem en meditation der giver mental ro og åbner for et større nærvær til både dig selv og omverdenen. En omfavnende og healende time, hvor alle kan være med.

---

This class is designed to bring your body and mind to a complete state of calmness. Grounded in holistic body therapy, we begin with gentle yoga exercises that help release tension in your body and create balance in the nervous system. From here, you will be guided through a meditation that provides mental tranquility and opens up a greater presence to both yourself and the surrounding world. An embracing and healing hour where everyone is welcome

På denne klasse arbejder vi hele kroppen igennem, med forskellige strækøvelser.

Vi arbejder langsomt og fokuseret, så alle kan være med. 

---

Here we work on different stretching exercises and in this way work out the entire body, even into the smaller muscles. The class takes place in a slow pace and everyone can attend.

HOT STRETCHING

HOT YIN YOGA

Er en langsom, meditativ og healende yogastil, som fokuserer på at afspænde og strække vores led og sener med det formal at øge blodcirkulationen primært omkring hofter og rygsøjle samt at øge mobilitet og fleksibilitet. De forskellige stillinger ’asanas’ holdes i længere tid, 5 minutter eller mere pr. stilling. Yin Yoga hjælper os til at give slip, og acceptere og have fokus på hvert øjeblik, præcist som vi er i det. Yin Yoga er også en god modpol til Yang træning som f.eks. styrke, CrossTraining, løb eller andre meget dynamiske træningsformer, da disse træningsformer vil have god gavn af Yin Yogaens fleksibilitets- og mobilitets træning. Husk at fortælle din instruktør, hvis du har nogen skader, så der kan tages de nødvendige hensyn til dig i undervisningen.

---

Hot Yin yoga is a slow-paced, meditative healing style of yoga that focuses on relaxing and stretching the connecting tissues, tendons, fascia, and ligaments—with the aim of increasing circulation in the joints primarily around the hips and the spine and improving flexibility. The poses, or asanas are held for longer periods of time—five minutes or more per pose. Yin Yoga helps us to ”let go” and accept every moment exactly as it is. 

The hot yoga room softens our body and helps to ease tension and relax body and mind. Yin Yoga is also very beneficial for people who mostly do Yang training like fitness, crossfit, running or any other very physical dynamic training, and who would benefit from more mobility and flexibility. Yin Yoga is for everybody, but please let the teacher know if you have any injuries. 

Remember to bring your towel and Pilates/Yoga mat & please bring and remember to drink water during class.

Ofte refereret til som “aktiv afslapning”, lærer restorative yoga øvelser os hvordan vi kommer ind helt inderst i kroppen og slapper af. Ved at benytte forskellige redskaber som klodser og bolsters, for at vi kan hvile mere komfortabelt i de forskellige stillinger, gør vi kroppen bedre i stand til at heale og slappe af. Restorativ yoga er en god måde at afstresse og afspænde et overstimuleret nervesystem.

---

Often referred to as ‘active relaxation’, the practice of restorative yoga teaches us how to rest deeply in our bodies. By using the support of props to linger in the poses more comfortably, the body’s natural ability to heal and relax is activated. Restorative yoga is an excellent way to de-stress and soothe an overstimulated nervous system. Remember to bring your own yogamat & towel.

HOT RESTORATIVE YOGA

HOT BODY FLOW

Er en blanding af Yoga og Pilates øvelser, sat sammen i flydende bevægelser. Fokus er på vejrtrækning, som er en essentiel del af træningen, for at kunne opnå maksimal aktivering og afslapning af muskulaturen. Klassen forbedrer din styrke, kondition, fleksibilitet og balance såvel som din holdning og kropsbevidsthed. Vi arbejder med atletiske øvelser, i et meditativt og blødt flow, som vil give dig en stærk og tonet krop. 

---

Hot Body Flow is a merge of Pilates and yoga exercises combined into flowing movements. Focus on breath is an essential part of the training in order to facilitate optimum activation and relaxation of the muscles. The class improves your strength, cardio fitness level, flexibility and balance as well as your posture and body consciousness. It is athletic exercises done in a meditative and soft flow that will give you a hot body.

Remember to bring your towel and Pilates/Yoga mat & please bring and remember to drink water during class.

Garuda er en blanding af Pilates, Yoga, Stræk og en masse mobilitet.

Med denne træningstype stiler vi mod at forbedre kroppens styrke og fleksibilitet. Vejrtrækning – både den meditative og den mere kraftfulde, er en essentiel part af Garuda træningen.

Du arbejder med afsæt i dit personlige formniveau, uanset hvad dette måtte være, så denne træningsform henvender sig til alle. Redskaber på klassen kan involvere barrer, yogaklodser, foamrollers og selvfølgelig din egen krop.

---

Garuda is a blend of Pilates, Yoga, Stretch, and a lot of mobility. With this type of training, our goal is to improve the body's strength and flexibility. Breathing – both meditative and more powerful, is an essential part of Garuda training. You work based on your personal fitness level, whatever that may be, making this training suitable for everyone. Equipment in the class may involve bars, yoga blocks, foam rollers, and, of course, your own body

HOT GARUDA - STÆRK KROP

HOT HATHA

Hatha yoga handler om at balancere de active (sol) og de passive (måne) energier i kroppen. 

Denne klasse indeholder udfordrende Vinyasa øvelser, kombineret med mindfulness. Fokus er på både at bygge styrke og forbedre fleksibilitet samtidig med at der fokuseres på indre fokus og vejrtrækning.

---

Hatha yoga is science of balancing the active (sun) and passive (moon) energies in the body. This is a strong class that includes vigorous vinyasa and long holds. Focus is placed both on alignment to build strength and increase flexibility as well as breathing. 

Remember to bring your own trainng mat and towel

HOT POWER Yoga er en energisk og powerful træning med vægte, der styrker hele kroppen. 

En time, hvor styrke, balance, fleksibilitet og udholdenhed samles i et sammenhængende, ubrudt flow.

De sidste 15 min er lange stræk.

---

Hot POWER Yoga is an energetic and powerful workout incorporating weights to strengthen the entire body. A session where strength, balance, flexibility, and endurance come together in a cohesive, uninterrupted flow. The final 15 minutes focus on long stretches.

HOT POWER YOGA

HOT MINDFUL STRETCHING & RESTORATIVE

Grundig og mindful udstrækning og afspænding af hele kroppen med klassiske stræk og elementer fra restorativ yoga.  

---

Thorough and mindful stretching and relaxation of the entire body with classic stretches and elements from restorative yoga

Pulsing barre er en intens workout, som kombinerer Pilates, ballet og styrketræning.

En ny dimension af træning, som udfordrer din udholdenhed, og skaber en tonet krop igennem effektiv fedtforbrænding.

Pulsing Barre fokuserer på en stærk Core, og på at få dine ben og balder til at arbejde hårdt, så de bliver tonede og stærke. Med små, pulserende bevægelser i hver træningsstilling, vil du mærke dine muskler arbejde og øge deres styrke. Instruktøren hjælper dig med at sikre, at teknikken i dine øvelser udføres korrekt, så du får mest effekt ud af din træning, og dermed flytter grænsen for din krop hele tiden. Pulsing Barre metoden er udviklet af professionel danser og master Pilates underviser, Frida Hallqvist.

---

Pulsing Barre is an intense workout that combines Pilates, ballet and strength training.

A new dimension of exercise that challenges your stamina, creating a beautiful toned body and burning fat! 

Pulsing Barre focuses on a strong core and on getting your legs and glutes to work hard, so they get toned and strong.

With small pulses in each position you will feel your muscles burn and shake, and your stamina being challenged.

Making sure the quality of each movement is correct and using the heat to really get in to your body - this is how you raise the barre for your own body. 

While having fun and enjoying movement in a comfortable flow you will get those results you want.

As a proffesional ballet dancer and master Pilates teacher Frida Hallqvist developed the Pulsing Barre method.

HOT PULSING BARRE

bottom of page