top of page

WELLCOME FUNCTIONAL (CROSS - BOX)

IMG_2247.jpg

CLASSIC BOXING

If you want to break a sweat, intensity, push to the limit. working the punching bags, focus mitts, sprints, cirquit training and sit ups this class is for you!!

If you want to be inspired, understand the spirit of boxing training, get in amazing shape, avoid lifestyle related diseases and finally achieve your goals - This class is for you. !!

MORDERN 
BOXING

CROSSTRAINING

Dette er holdet for dig, som gerne vil arbejde videre med udviklingen af stabiliteten og sikkerheden i dine bevægelser. Vi lægger stor vægt på at vores medlemmer træner både sikkert og effektivt. CrossTraining holdet er "kernen" i vores CrossTraining tilbud og henvender sig både til dig som er øvet eller ikke øvet i CrossTraining, da øvelserne skaleres efter din individuelle form og erfaring.
NOTE! Fra maj til og med september, kan instruktører vælge at tage timen med udendørs, hvis det viser sig at vejret er til det.

---

This is our fundamental CrossTraining class. Everyone can, participate in this class regardless of their training experience or fitness. The exercises and intensity level are tailored to each participant.

NOTE! During the months May through September, the CrossTraining classes may be taking place outside at the Instructors' discretion, pending on the weather.

Denne klasse henvender sig til dig som gerne vil øge din styrke og forbedre din teknik i tungere øvelser, såsom squat, dødløft og forskellige presøvelser. Hver klasse inkluderer en opvarmning, et ”dagens fokus” samt assisteret arbejde. Klassen er designet til at passe til alle fitness niveauer, uanset om du er garvet CrossTrainer, eller om du er helt ny indenfor CrossTraining.

---

CrossTraining Strength is for anyone in WellCome who would like to increase strength and improve technique in the major lifts such as squat, deadlift and press variations.

Each class will include a warmup, focus of the day (squat, deadlift or press) and assistance work.

The class is intended to fit all levels, whether you have never tried lifting a barbell or you have attended our CrossTraining classes for years, you are more than welcome on CrossTraining Strength!

CROSSTRAINING STRENGHT

STYRKETRÆNING

En 60 minutters time til dig, der ønsker at fokusere på styrketræning. Fokus er på høj træningskvalitet, teknikoptimering og læring.

Under timen vil vi arbejde med vægtstænger, håndvægte, kettlebells og din egen kropsvægt. Der vil være gennemgang og praktisk arbejde med forskellige styrketræningsmetoder, både den teoretiske baggrund og den praktiske udførelse. Målet er at give dig som deltager øget videt og flere værktøjer til din styrketræning.

Intensiteten i timen vil blive tilpasset den enkelte deltager, så den passer til alle niveauer. Timen er åben for alle, uanset erfaringsniveau og alder.

---

A 60-minute session for those who want to focus on strength training. The emphasis is on high training quality, technique optimization, and learning. Throughout the class, we will work with barbells, dumbbells, kettlebells, and your own body weight. There will be an overview and hands-on experience with various strength training methods, covering both the theoretical background and practical execution. The goal is to provide participants with increased knowledge and more tools for their strength training. The intensity of the session will be tailored to each participant, making it suitable for all levels. The class is open to everyone, regardless of experience level and age.

En dynamisk konditionstræningstime, hvor vi kombinerer kropsvægtøvelser, roning og håndvægtstræning for at give dig en intens og alsidig træningsoplevelse.

Vi starter timen med en kort opvarmning for at vække muskler og forberede kroppen på træningen. Her gennemgår vi også relevant teknik til udførelse af øvelserne. Derefter går vi direkte til vores kontinuerlige eller intervalbaserede cirkeltræningsstationer.

Denne time er designet til at være udfordrende, men sjov, og er velegnet til alle niveauer. Vi glæder os til at se dig til en svedig og givende træning!

---

A dynamic cardio training session where we combine bodyweight exercises, rowing, and dumbbell training to provide you with an intense and varied workout experience.

We begin the session with a short warm-up to activate muscles and prepare the body for training. Here, we also go through relevant techniques for performing the exercises. We then move directly into our continuous or interval-based circuit training stations.

This session is designed to be challenging yet enjoyable and is suitable for all levels. We look forward to seeing you for a sweaty and rewarding workout.

CONDITIONING

ROW FIT

En 60 minutters time for dig der ønsker en skånsom, men effektiv og udfordrende træning.

På Row Fit arbejdes med ro-ergometeret som det primære element i træningen. Udover roning på ergometret, vil der være sekvenser med øvelser på gulv, som funktionelt understøtter roningen.

Intensiteten vil på denne time være høj og udfordrende, men da belastningen i form af stød mm. er lav kan alle deltage på timen.

---

A dynamic cardio training session where we combine bodyweight exercises, rowing, and dumbbell training to provide you with an intense and varied workout experience.

We begin the session with a short warm-up to activate muscles and prepare the body for training. Here, we also go through relevant techniques for performing the exercises. We then move directly into our continuous or interval-based circuit training stations.

This session is designed to be challenging yet enjoyable and is suitable for all levels. We look forward to seeing you for a sweaty and rewarding workout.

bottom of page