top of page

WELLCOME INDOOR CYCLING

IMG_1243 2.jpg

CYCLING FREESTYLE

Dette er en time som køres helt freestyle, efter instruktørens eget tilrettelagte program. Her har instruktøren mulighed for at bruge sin kreativitet og sine kundskaber for at give dig en anderledes og selvfølgelig effektiv træningsoplevelse. Vi benytter altså ikke de forud fastlagte Intelligent Cycling programmer på denne time, så du vil få en anderledes cykeloplevelse. Timen er for alle, og køres altid som en basis time. 

---

This class is done ”Freestyle” – the old fashioned way.

Here, the Instructor has free hands to use his / her creativity and inspirational and motivating skills to create the ultimate freestyle cycle pass. The prearranged Synergy program will not be in use on these classes, which will run a mix between base and advanced levels.

En effektiv time på cyklen for både uøvede, utrænede og topatleter. Målet med Base camp er at træne kroppen med moderat intensitet. Denne form for træning er meget anvendelig, da den styrker din udholdenhed og medvirker til mere energi og overskud i hverdagen. ALLE kan være med. Husk pulsmåler og vand.

---

An efficient class, on the bike, for both the skilled, unskilled and top athletes. The goal with Base camp is to train your body with reasonable intensity. This type of training is very useful, as it will strengthen your endurance and attribute more energy in your everyday life. EVERYONE can participate. Remember your heart rate monitor and water.

CYCLING BASE

CYCLING SUMMIT

BESKRIVELSE KOMMER SNART

Her tager vi din cykeltræning til næste niveau, med stort fokus på at give dig mentalt overskud til at forbedre din cykel performance inde såvel som ude. Klassen byder på tekniske, taktiske og virkelighedstro elementer fra cyklingen på landevejen, så du vil opleve længere blokke, ryk, skift, bjerge osv. Klassen er for alle, og køres efter Instruktørens egne programmer, og følger således ikke de traditionelle forprogrammerede programmer. 

Dette er din mulighed for at ”flytte” dig selv i din cykeltræning. 

---

Here, we will take your cycling workout to the next level, with great emphasis on giving you the mental resources to improve your cycling performance in- and outdoors. The class offers technical, tactical and true elements from cycling on the road. You will experience longer blocks, spurts, shifts, mountains etc. The class is for everyone and is run from the Instructors own program. This is your chance to “move” yourself in your cycling training

VISUAL CYCLING CHALLENGE

INTHEZONE CYCLING

På vores InTheZone Cycling klasse har vi fokus på kadence, watt og pulsforståelse, Her vil du, gennem struktureret træning i 7 træningszoner opleve at blive både stærkere, mere udholdende og mere bevidst om, hvad din krop kan. Holdet henvender sig til alle fra letøvet og opefter, og køres efter Instruktørens egne programmer. 

---

On our InTheZone Cycling cycling class, we will focuson rpm, watt and understanding of pulse. On this class you will discover how, through a structured workout in 7 trainingzones, you will become stronger and more endurant, and you will gradually be aware of what your body is actually capable of. The class is for everyone, and is run from the instructors’  own programme – not  from the Synergy Cycling system.  

På dette hold er alle programmer instruktørens eget design, for at imødekomme så mange forskellige deltagere som muligt. Det vil være landevejsdesignede programmer, med lange og udfordrende intervaller i gul & rød zone (kadence 85-90). Nogle timer vil der være lagt vægt på styrke (bjerg kørsel) kadence 60-65, og en mindre del på landevejskørsel. Andre timer træner vi kortere intervaller (Både bjergkørsel og landevej). På alle timer vil instruktøren lægge stor vægt på, at så mange som muligt bliver udfordrede og guidet på det niveau den enkelte deltager befinder sig på.  

---

In this class, all programs are the instructor's own design to accommodate as many different participants as possible. The programs will be road-oriented, featuring long and challenging intervals in the yellow and red zones (cadence 85-90). Some sessions will focus on strength (hill climbing) with a cadence of 60-65, and a smaller portion on road cycling. In other sessions, we train shorter intervals (both hill climbing and road cycling). In all classes, the instructor will emphasize challenging and guiding participants at their individual levels.

INTELLIGENT CYCLING

bottom of page