top of page

BEROREGLER

IN DANISH

Beroregler

per 1. december 2022

Om Wellcome's berobetingelser:

Kort sagt er reglerne for bero, at et medlemskab (med beromulighed) kan sættes i bero mellem 14 og 30 dage ad gangen, og at der skal være mindst 30 dage mellem hver beroperiode. Læs mere om bero i punktform her:

 • De fleste af vores medlemskaber kan sættes i bero - se hvilke her.
   

 • Du kan sætte dit medlemskab i bero via online booking under 'Medlemskab'.

 • Beroperioden kan være fra 14 dage og op til 30 dage.
   

 • Efter en beroperiode skal der gå mindst 30 dage, før du igen kan starte en ny beroperiode.
   

 • Når beroperioden stopper, starter medlemskabet automatisk op igen (jf. vores medlemsbetingelser).
   

 • Ønsker du at starte dit medlemskab, inden din bero er slut, kan det gøres samme dag (såfremt der er gået minimum 14 dage) via online booking under 'Medlemskab'.

Om betaling i forbindelse med bero:

Har du et medlemskab, som bliver betalt månedligt via Betalingsservice, vil afregningen for din bero være to måneder bagudrettet. Det betyder, at har du været i bero i januar måned, vil din bero blive fratrukket i din betaling for marts. Har du været i bero i februar, vil din bero blive fratrukket i din betaling for april med videre. Den præcise beregning for din beroperiode vil altid fremgå i din online booking under ”Medlemskab”.

Har du et årsmedlemskab, som er betalt kontant, vil dit medlemskab blive forlænget med din beroperiode.

IN ENGLISH

as of December 1st, 2022

About Wellcome's on-hold regulations:

In short, a membership (with the on-hold possibility) can be put on hold for between 14 and 30 days at a time. There must be at least 30 days between each on hold period. Read more here:

 • The on-hold period can be between 14 and 30 days.
   

 • After an on-hold period, no less than 30 days has to pass before you can begin a new on hold period.

 • When your on-hold period ends, your membership automatically starts again (Cf. our membership conditions).

 • If you wish to start your membership before your on-hold period has finished, it is possible to do so that same day (if a minimum of 14 days has passed) via online booking under 'Medlemskab'.

About payment in regards to on-hold:

If you have a membership that is paid monthly via Betalingsservice, the settlement for your on-hold period will be accounted two months back. For example, if you have been on hold in January, your on-hold period will be deducted in your payment for March. If you have been on hold in February, your on-hold period will be deducted in April and so on. The exact calculation for your on hold period will always be displayed in online booking under ”Medlemskab”.

If you have a yearly membership that is paid cash, your membership will be prolonged with the length your on-hold period. 

bottom of page