top of page

WELLCOME BODY & MIND

IMG_2449.JPG

MINDFULL STRÆK & AFSPÆNDING

Gennem simple vejrtræknings- og afspændingsøvelser, vil instruktøren guide dig på en meditative rejse af stræk og velvære. Denne klasse henvender sig til alle.

---

Through simple breathinig and relaxation exercises, your instructor will guide you on a mindful journey of stretching and wellbeing. The class is for all fitness levels.

Er holdet for dig som ikke har trænet Pilates før – uanset træningserfaring. Her gennemgås basis øvelser med hovedvægt på god teknik, korrekt holdning og vejrtrækning. Øvelserne bliver forklaret og udføres grundigt. På Pilates I udføres øvelserne på gulvet og sjældent med brug af redskaber. Teknik er i fokus.

---

Is the class for you who have not yet practiced Pilates – regardless training experience. In this class we go over the basic exercises with main emphasis on a good technique, correct posture and breathing. The exercises are explained and thoroughly carried out. 

In Pilates I the exercises are carried out on the floor and rarely with the use of tools. The focus is on technique.

PILATES I

PILATES I/II

Dette hold er for den let øvede – øvede deltager. Det forventes at deltageren har gået på Pilates I i nogen tid og har kendskab til både basisøvelser, god teknik og kontrolleret brug af åndedrættet i træningen. Øvelserne i programoplægget bliver udført mere flydende, nærmest i små serier som øger sværhedsgrad og intensitet. På disse hold bruges redskaber som elastikker, bolde, vægte og Pilates ringe for at udfordre bl.a. koordination, styrke og balance. Øvelserne tilpasses den enkelte deltager. 

---

The level in this class is intermediate – advanced. It is required that the participant has attended Pilates I for some time and has the knowledge of basic exercises, good technique and the control of breathing in the practice. The exercises in the program presentation are carried out with more of a flow, like small series that increase in difficulty and intensity. In these classes tools such as elastics, balls, weights and Pilates-rings are used to challenge coordination, strength and balance. The exercises are adapted to the individual participant.

Denne Pilates klasse er en gulv Pilates klasse, som hjælper begyndere fra Pilates 1 niveau, over til de lidt mere avancerede Pilates 2 niveau øvelser.

---

This Pilates class is a floor-Pilates class, connecting beginners to the more advanced Pilates exercises - thus making the transition from Pilates level 1 to Pilates level 2 a bit easier.

PILATES II

BARRE & STYRKE

Vores Barre & Styrke klasser bruger en kombination af holdninger inspireret af ballet og andre discipliner som yoga og Pilates. Barre bruges som en rekvisit til balance, mens du udfører øvelser, der fokuserer på isometrisk styrketræning (holder din krop stille, mens du sammensætter et specifikt sæt muskler) kombineret med høje reps af små bevægelsesområder

---

Our Barre classes use a combination of postures inspired by ballet and other disciplines like yoga and Pilates. The barre is used as a prop to balance while doing exercises that focus on isometric strength training (holding your body still while you contract a specific set of muscles) combined with high reps of small range-of-motion movements.

Denne yogaform er de oprindelige fysiske stillinger og åndedrætsøvelser, oftest udført i et roligt tempo med pauser mellem stillingerne. De fleste yogastilarter vi kender her i Vesten er inspireret af Hatha Yoga, og de varierer alle i deres form med hensyn til ’asanas’ - de fysiske stillinger - og deres fokus på åndedræt og meditation. Fokus i Hatha Yoga er typisk på at udføre de klassiske stillinger korrekt og efter kroppens kunnen. Ha betyder på Sanskrit ’sol’ mens tha betyder ’måne’. Sanskrit er det oldindiske sprog. Hatha repræsenterer dualiteterne i livet – yin og yang, maskulin og feminin, mørke og lys. Hatha Yoga forsøger at balancere disse modstående kræfter. 

---

This yoga style is the original physical positions and breathing exercises, often carried out in a calm tempo with breaks between the positions. Hatha Yoga inspires most of the yoga styles we know here in the Western part of the world, and they all vary in terms of consideration to ‘asanas’ – the physical positions – and their attention to breathing and meditation. The main focus in Hatha Yoga is typically on doing the classical positions correctly and after the body’s ability. Ha in Sanskrit means ‘sun’ while tha means ‘moon’. Sanskrit is the ancient Indian language. Hatha represents the dualism in life – yin and yang, masculine and feminine, darkness and light. Hatha Yoga tries to balance these opposite forces. Hatha Yoga views the body and mind as the vehicle of the soul, and thus by “servicing and caring” for it, we provide our soul with optimal conditions.

HATHA YOGA

KUNDALINI YOGA

Kundalini yoga er en kraftfuld yogaform der anvender enkle teknikker til at afbalancere kroppens funktioner. I Kundalini yoga anvendes fysiske øvelser, åndedrætsøvelser, mantra, meditation og afspænding, der effektivt aktiverer kroppens energisystemer (meridianer og chakraer) og øger kroppens naturlige energiflow. Kroppens nervesystem og kirtelsystem afbalanceres, hvilket har en udrensende og vitaliserende effekt. Alle kan deltage.

---

In Kundalini yoga we use physical exercises, breathing exercises, mantra, meditation and relaxation that efficiently activates the body’s energy systems (meridians & chakras) and enhances the body’s natural flow of energy. The body’s nervous- and glandular system are rebalanced, which has a cleansing and vitalizing impact. Everyone can participate.

Stress, træthed, nakke- og rygproblemer, oppustethed, hovedpine og dårlig fordøjelse kan skyldes en forkert vejrtrækning. Dine organer, hjerne og nervesystem påvirkes af vejrtrækningen – Lær at bruge dit åndedræt rigtigt, gennem guidede øvelser og afspænding med foamroller og bolde.

---

Stress, fatigue, neck and back issues, bloating, headaches, and poor digestion can be attributed to incorrect breathing. Your organs, brain, and nervous system are influenced by your breath – Learn to use your breath correctly through guided exercises and relaxation with foam rollers and balls

ÅNDEDRÆT & STYRKE
(BREATHWORK)

PULSING BARRE & STYRKE

Pulsing barre er en intens workout, som kombinerer Pilates, ballet og styrketræning.

En ny dimension af træning, som udfordrer din udholdenhed, og skaber en tonet krop igennem effektiv fedtforbrænding.

Pulsing Barre fokuserer på en stærk Core, og på at få dine ben og balder til at arbejde hårdt, så de bliver tonede og stærke. Med små, pulserende bevægelser i hver træningsstilling, vil du mærke dine muskler arbejde og øge deres styrke. Instruktøren hjælper dig med at sikre, at teknikken i dine øvelser udføres korrekt, så du får mest effekt ud af din træning, og dermed flytter grænsen for din krop hele tiden. Pulsing Barre metoden er udviklet af professionel danser og master Pilates underviser, Frida Hallqvist

---

Pulsing Barre is an intense workout that combines Pilates, ballet and strength training.

A new dimension of exercise that challenges your stamina, creating a beautiful toned body and burning fat! 

Pulsing Barre focuses on a strong core and on getting your legs and glutes to work hard, so they get toned and strong.

With small pulses in each position you will feel your muscles burn and shake, and your stamina being challenged.

Making sure the quality of each movement is correct and using the heat to really get in to your body - this is how you raise the barre for your own body. 

While having fun and enjoying movement in a comfortable flow you will get those results you want.

As a proffesional ballet dancer and master Pilates teacher Frida Hallqvist developed the Pulsing Barre method.

I denne time løsner vi op for ømme muskler og bindevæv i hele kroppen. Vi arbejder med særlig udviklede bolde til selvmassage af bindevæv, vores egenvægt og åndedrættet. 

Timen veksler mellem MFR = Myofascial Release teknikker (boldmassage af bindevæv) og rolige bevægelser, der fører til mere bevægelsefrihed og færre smerter i kroppen.

Har du småskader, ømme muskler/bindevæv er denne time helt sikket noget for dig.

---

In this class, we release tension in sore muscles and connective tissues throughout the body. We use specially designed balls for self-massage of connective tissue, our own body weight, and breath. The session alternates between Myofascial Release (MFR) techniques (ball massage of connective tissue) and gentle movements that lead to increased mobility and reduced pain in the body. If you have minor injuries or sore muscles/connective tissues, this class is definitely for you.

BOLDMASSAGE AF BINDEVÆVET

MOBILITET & CORETRÆNING

Skab oplevelsen af en krop, der virkelig er med dig i dine bevægelser - og oplev, hvordan du kan kan genindtage kontrollen. Perfekt for dig, der oplever at alderen skaber begrænsninger.

---

Create the experience of a body that is truly present in your movements - and discover how you can regain control. Perfect for those who feel that age is imposing limitations.

Er en langsom, meditativ og healende yogastil, som fokuserer på at afspænde og strække vores led og sener med det formal at øge blodcirkulationen primært omkring hofter og rygsøjle samt at øge mobilitet og fleksibilitet. De forskellige stillinger ’asanas’ holdes i længere tid, 5 minutter eller mere pr. stilling. Yin Yoga hjælper os til at give slip, og acceptere og have fokus på hvert øjeblik, præcist som vi er i det. Yin Yoga er også en god modpol til Yang træning som f.eks. styrke, CrossTraining, løb eller andre meget dynamiske træningsformer, da disse træningsformer vil have god gavn af Yin Yogaens fleksibilitets- og mobilitets træning. Husk at fortælle din instruktør, hvis du har nogen skader, så der kan tages de nødvendige hensyn til dig i undervisningen.

---

Yin yoga is a slow-paced, meditative healing style of yoga that focuses on relaxing and stretching the connecting tissues, tendons, fascia, and ligaments—with the aim of increasing circulation in the joints primarily around the hips and the spine and improving flexibility. The poses, or asanas are held for longer periods of time—five minutes or more per pose. Yin Yoga helps us to ”let go” and accept every moment exactly as it is. 

Yin Yoga is also very beneficial for people who mostly do Yang training like fitness, crossfit, running or any other very physical dynamic training, and who would benefit from more mobility and flexibility. Yin Yoga is for everybody, but please let the teacher know if you have any injuries. 

YIN YOGA

bottom of page