top of page

WELLCOME ENERGY

415045695_18406261867025939_8401372602475226000_n (1).jpg

PULS & STYRKE

Dette er en sjov, og intensiv ”alt i en” time hvor pulsen holdes høj vha. enkle konditions- og styrkekrævende øvelser. Konditionsdelen fokuserer på effektiv træning via simple trinkombinationer, løb på stedet, englehop osv. Styrkedelen fokuserer på træning af de store muskelgrupper; ben, balder, ryg, bryst og mave. Vi bruger håndvægte, vægtstænger, store / små bolde, elastikker og egen kropsvægt som redskab. Alle kan deltage

---

This is a fun and intensive “all in one” class, where the pulse is held high by simple fitness- and high degree strength exercises. The circulatory part is focused on efficient training by simple step combinations, running, jumping jacks etc. The strength part is focused on working out the large muscle groups; legs, buttocks, back, chest and abdomen. We use dumbbells, barbells, big/small balls, elastic bands and our own bodyweight as a tool. Everyone can participate.

Dette er en høj-intensiv interval-træningstime, hvor du presser dig selv - både på kondition og styrke - til det yderste i 30 minutter. Instruktøren sammensætter forskellige konditions- og styrkemomenter i små intervaller, som du udfører til maksimal præstationsevne. Efter hvert interval er der en kort pause, under hvilken instruktøren vil instruere øvelserne i det næstkommende interval. Der kan benyttes redskaber som vægtskiver og –stænger, kettlebells og måtter – og ellers blot din egen kropsvægt. PowerWELL klassen henvender sig til dig, som er indstillet på at træne "kort men hårdt", og du vil opleve en stor forbedring i både din styrke, kondition og generelle udholdenhed. Vi anbefaler at du er varm, når du kommer til timen.

---

This is a high intensity interval training session, where you push yourself – at both fitness and strength – to the limit for 30 minutes. The instructor will combine various cardio and strength elements in small intervals that you implement at maximum performance. After each interval there is a short break, during which the instructor will instruct the exercises for the following interval. Tools that may be used are weight plates and – bars, rods and mats – and mainly your own bodyweight. The PowerWELL class caters to you, who are set on working out ”brief but tough”. You will experience a vast improvement in your cardio, fitness and general endurance.

We recommend that you are warm when you arrive for the session.

POWERWELL

POWERWELL & STRÆK

Dette er en høj-intensiv interval-træningstime, hvor du presser dig selv - både på kondition og styrke - til det yderste i 30 minutter, afsluttende med 15 minutters stræk. Instruktøren sammensætter forskellige konditions- og styrkemomenter i små intervaller, som du udfører til maksimal præstationsevne. Efter hvert interval er der en kort pause, under hvilken instruktøren vil instruere øvelserne i det næstkommende interval. Der kan benyttes redskaber som vægtskiver og –stænger, kettlebells og måtter – og ellers blot din egen kropsvægt. PowerWELL klassen henvender sig til dig, som er indstillet på at træne "kort men hårdt", og du vil opleve en stor forbedring i både din styrke, kondition og generelle udholdenhed. Vi anbefaler at du er varm, når du kommer til timen.

---

This is a high intensity interval training session, where you push yourself – at both fitness and strength – to the limit for 30 minutes, and finish off with 15 minutes stretch. The instructor will combine various cardio and strength elements in small intervals that you implement at maximum performance. After each interval there is a short break, during which the instructor will instruct the exercises for the following interval. Tools that may be used are weight plates and – bars, rods and mats – and mainly your own bodyweight. The PowerWELL class caters to you, who are set on working out ”brief but tough”. You will experience a vast improvement in your cardio, fitness and general endurance.

We recommend that you are warm when you arrive for the session.

TRX workout varer mellem 30 og 60 minutter alt efter timen. Typisk kan et forløb være opvarmning, derefter to-tre omgange af øvelser for underkrop, øvelser for overkrop, øvelser for Core og til sidst øvelser for hjerte og kredsløb. Uanset varigheden, vil du opleve at blive trænet igennem.

---

TRX suspension training is a functional workout for the entire body, performed in a kind of harness developed by a member of the US Navy Seal team.  The big challenge and benefit with these classes is that you will always be working your core (center of your body) together with all the other parts of your body.

TRX WORKOUT

TRX POWER

TRX POWER er en 60 minutters time hvor der arbejdes med en full body workout.  En effektiv time med fokus på teknik, styrke og corestabilitet. På powertimerne er tempoet  og udfordringer sat lidt op, så ønsker du en effektiv og hård time, er TRX Power noget for dig.

---

"TRX POWER is a 60-minute session that involves a full-body workout. An effective class with a focus on technique, strength, and core stability. In the power sessions, the tempo and challenges are elevated, so if you desire an efficient and intense workout, TRX Power is the right choice for you.

Dette hold er for dig der gerne vil styrke kroppen ”indefra og ud”. Vi kombinerer det bedste fra to verdener. Vægtbærende træning og over- og underkrop, i kombination med TRX'ens uendelige muligheder.

Øvelserne vil, udover at styrke, også stimulere og udfordre vores balance og koordination samt kredsløb. Pulsen kommer op når hele kroppen sættes i gang. Alle kan deltage.

---

This class is for those who want to strengthen the body 'from the inside out.' We combine the best of two worlds: weight-bearing exercises for the upper and lower body, in combination with the endless possibilities of TRX. In addition to building strength, the exercises will also stimulate and challenge our balance, coordination, and cardiovascular system. The pulse rises when the entire body is engaged. Everyone can participate.

STÆRK KROP MED TRX

HIT & STRÆK

Høj Intensiv Interval Træning, HIIT, er en træningsform der bruges både inden for konditions- og styrketræning.

Denne time har et øget fokus på at din kondition vil blive udfordret og forbedret over tid.

Træningen vil være bygget op startende med en opvarmning, efterfulgt af højintensive skiftende intervaller, hvor du giver den fuld gas, efterfulgt af kortere pauser. Timen afsluttes med 15 minutters stræk.

Ønsker du en sjov, hurtig og hård time, så er HIIT & Stræk noget for dig.

---

High-Intensity Interval Training, HIIT, is a training method used in both cardiovascular and strength training. This session places increased emphasis on challenging and improving your cardiovascular fitness over time.

The workout is structured with a warm-up, followed by high-intensity alternating intervals where you go all out, followed by shorter rest periods. The session concludes with a 15-minute stretching routine.

If you're looking for a fun, fast-paced, and challenging workout, then HIIT & Stretch is the right choice for you.

Oplev en klasse, undervist af en professionel koreograf og danser, hvor du har mulighed for at sprudle af energi og rytme. Timen er for alle, men tempoet er skruet en smule ned, så der er plads til begynderen.

---

Come experience the fireworks of the coolest lmoves, with a professional choreographer and dancer!! You have a unique opportunity to get an exceptional dance experience, where your body & soul will be thoroughly “danced” to the limit. The class is for everyone, but the pace is dialed down a bit to accommodate beginners

DANCE FIT LIGHT

DANCE FIT MEDIUM -
FOR ALL

Oplev en klasse, undervist af en professionel koreograf og danser, hvor du har mulighed for at sprudle af energi og rytme Timen er for alle, men det er en fordel hvis du har en vis rytmesans og er klar på en time hvor koreografien er et stykke over begynder niveau.

---

Come experience the fireworks of the coolest lmoves, with a professional choreographer and dancer!! You have a unique opportunity to get an exceptional dance experience, where your body & soul will be thoroughly “danced” to the limit.

Step basic 45 er holdet for dig som kan lide at bevæge dig til musik, få pulsen op, forbrænde kalorier og mærke hvordan den gode energi pumper rundt i kroppen og efterlader overskud, smil og sved på panden.

På dette hold bliver du fortrolig med grundtrin og grundkombinationer og lærer at bevæge dig op, ned, over og rundt om stepbænken på en sikker og sjov måde. Musikken er energifyldt og genkendelig fra dansegulvet; disco på en hverdag.

Step basic er for alle og anbefales især til dig som er ny på Step, men også for dig der foretrækker bevægelse til musik, i fællesskab med andre deltagere.

Fordele ved Step træning er mange, blandt andet forbedrer du din kondition, øger din fedtforbrænding, styrker din balance og koordination, træner din hjerne og hukommelse.

---

Step Basic 45 is the class for you if you enjoy moving to music, getting your heart rate up, burning calories, and feeling the positive energy coursing through your body, leaving you with a sense of vitality, a smile, and a forehead full of sweat.

In this class, you'll become familiar with basic steps and combinations, learning to move up, down, over, and around the step bench in a safe and enjoyable manner. The music is energizing and reminiscent of the dance floor; it's like bringing disco to a regular day.

Step Basic is suitable for everyone and is particularly recommended for those new to Step, as well as for those who prefer movement to music in a group setting. The benefits of Step training are numerous, including improving your cardiovascular fitness, increasing fat burning, enhancing balance and coordination, and exercising your brain and memory.

STEP BASIC

RETRO MIX

RetroMix er en tur down memory lane til 60’er, 70’er og 80’er musik. En fedtforbrændende og sjov time med noget for alle der kan lide at slippe deres indre danser løs. Nemme koreografier og dans dans dans.

---

RetroMix is a trip down memory lane with music from the 60s, 70s, and 80s. It's a calorie-burning and enjoyable hour with something for everyone who likes to unleash their inner dancer. Easy choreography and just dance, dance, dance.

Dette hold bruger Step-bænken som redskab til at få sveden frem og forbrænde kalorier, samtidig med at vi har det sjovt. Timen består af enkle til moderate koreografier på Step-bænken. Der vil være nogle twist og sving undervejs, og tempoet vil være højt. Musikken sætter stemningen, og resten er op til dig - kom og få en fantastisk træning og vær i stand til at smile til dig selv og dine meddeltagere. Vi laver denne time for at have det sjovt og mindes starten af 80'erne, da StepAerobic bølgen ramte Europa. Hvis du aldrig har prøvet StepAerobic, vil du elske denne time. Hvis du er ny til StepAerobics og elsker musik og bevægelse, så prøv timen - du vil hurtigt få det lært.

---

This class uses the Step bench as our tool to work up a good sweat and burn those calories while at the same time having fun with it. The class consists of a simple to moderate choreography on the Step-bench. There will be some twists and turns in there and the pace will be upbeat. The music sets the scene and the rest is up to you - come and have a great workout and be able to smile at yourself and your fellow class participants. We are doing this class to have a good time and to remember the early 80's when the StepAerobic wave hit Europe. Have you never done StepAerobic you will have a ball on this class. If you are new to StepAerobics and love music and movement, give the class a go - you'll quickly get the hang of it.

STEP AEROBIC

STÆRK RYG

I princippet samme slags træning som Stærk krop dog med yderligere fokus på ryggen. Dvs. specifik træning af de muskler og bevægelser som har indflydelse på ryggens velvære og fitness samtidig med at der lægges stor vægt på at opøve god kropsholdning, stabilitet og balance via funktionelt orienterede øvelser. Funktionel træning er træning som gør os stærke i hverdagen ved at fokusere på styrke i bevægelser som er direkte overførbare til daglige bevægelsesmønstre.

---

In principle the same kind of workout as in Strong body yet with further attention to the back. That means specific training on those muscles and movements that have an influence on the backs wellbeing and fitness, while great importance is attached to train great body posture, stability and balance via functionally oriented exercises. Functional training is a workout that makes us strong in everyday life by focusing on strength in movements, which directly translates to the daily patterns of movement.

Dette hold er for dig der gerne vil styrke kroppen ”indefra og ud”. Udgangspunktet er at udfordre muskelkorsettet, også kaldet CORE, på alle mulige tænkelige måder for at blive mærkbart stærkere (power) især i mavemuskler, lænd/bækken/ryg og ben så disse muskler kan fungere optimalt i hverdagen. Muskelkorsettet er fundamentet for alle kroppens bevægelser og svaghed i netop dette område har stor indflydelse på den generelle fysik og velvære. Der arbejdes med forskelige redskaber og meget med egen kropsvægt – ligesom der bruges forskellige træningsprincipper og tendenser for både at variere og udfordre træningen. Øvelserne vil, udover at styrke, også stimulere og udfordre vores balance og koordination samt kredsløb. Pulsen kommer op når hele kroppen sættes i gang. Alle kan deltage.

---

This class caters to you who wish to strengthen your body “inside & out”. The basis is to challenge the muscular corset, also known as CORE, in every possible way so it becomes significantly stronger (power), especially in the abs, loin/pelvis/back and legs so these muscles can function at their optimum in everyday life.

The CORE is the foundation for all movements in the body. Weakness in this particular area has a great influence on the general physique and wellbeing. We work with different tools and a lot with the body’s own weight – just as different training principles and tendencies to both vary and challenge the workout. The exercises will, besides strengthen, also stimulate and challenge our balance and co-ordination as well as the circulation. The heart rate rises when the entire body is activated. Everybody can participate.

STÆRK KROP

STYRKE & STRÆK

På denne klasse kombinerer vi 30 minutters styrke for hovedsageligt overkroppen, med 30 minutters afslappende stræk.

---

On this class we combine 30 minutes of strength training for mainly our upper body, using various tools and our own bodyweight, with 30 minutes of relaxed stretching.

Dette hold henvender sig især til alle i den ældre aldersgruppe. Programmet er sammensat af instruktøren og indeholder elementer af puls-, muskel- og balancetræning samt afslappende stræk. Dette er en hel klasse med fuld opmærksomhed på den stærke krop både indvendigt og udvendigt

---

This class caters especially to everyone in the senior age group. The program is compiled by the instructor and contains elements of pulse-, muscular- and balance training plus some relaxing stretches. This is an entire class with complete attention to the strong body inside & out.

SENIOR FITNESS

bottom of page